Wycieczki

 

Informacja o wycieczkach poza teren przedszkola – jest podawana bezpośrednio rodzicom przez aplikację whatsapp.