Uroczystości

 

Informacja o przedszkolnych uroczystościach jest przekazywana rodzicom przez  whatsapp.