Spotkania i warsztaty

Warsztaty z rodzicami, spotkania w grupach są zawieszone ze względu na pandemię.

Konsultacje – po ustaleniu terminu z nauczycielem.