Spotkania i warsztaty

Warsztaty z rodzicami, spotkania w grupach są zawieszone ze względu na pandemię.