Spotkania i warsztaty

O terminach grupowych spotkań rodzice są informowani przez aplikację whatsapp.

Konsultacje – po ustaleniu terminu z nauczycielem.