Dokumenty

Zapraszamy do naszego przedszkola przede wszystkim Rodziców, którym w szczególny sposób zależy na chrześcijańskim wychowaniu dzieci.


Osoby zainteresowane uczęszczaniem dziecka do Przedszkola

Niepublicznego im. bł. Matki Teresy prosimy o telefoniczny kontakt:

507 634 804.

Dokumenty do pobrania na rok szk. 2019/2020: