Uroczystości

 

Terminy wszystkich uroczystości przedszkolnych będą podane

na pierwszym zebraniu organizacyjnym dla Rodziców

5 września o godz. 15.30 w auli.