Uroczystości

 

Ze względu na obecną sytuację w kraju – wszystkie przedszkolne uroczystości są zawieszone.